Voor wie?

Aanvragen voor individuele personen

De Van Heumen - de Sitter Stichting biedt financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van medische en/of sociale beperkingen.

In de statuten, zoals opgesteld door de erflater en het beleid van de stichting is een aantal voorwaarden vastgesteld. Elke aanvraag wordt getoetst aan deze voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat de aanvrager de Nederlandse nationaliteit dient te hebben en dat er geen voorliggende voorziening beschikbaar is. Er wordt geen bijdrage verstrekt voor inkomstenondersteuning, schulden en waarborgsommen.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Een 6-jarige jongen is door complicaties tijdens zijn geboorte volledig zorgafhankelijk. Het is voor het gezin belangrijk dat hij thuis kan blijven wonen. Daarvoor is een uitbouw met slaapkamer en badkamer op de begane grond van de woning noodzakelijk. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente betaalt de kosten van deze aanpassing, maar de ouders hebben onvoldoende middelen voor de inrichting van de uitbouw.
De Van Heumen – de Sitter Stichting verstrekt het gezin een bijdrage voor de kosten van de inrichting.

Een alleenstaande tienermoeder verhuist met haar 1-jarige dochter van een begeleid-wonen-project naar zelfstandige woonruimte. De vrouw heeft een bijstandsuitkering (WWB). Ze heeft de meest noodzakelijke spullen voor de woning al verzameld, maar mist nog een wasmachine en koelkast.       
De Van Heumen – de Sitter Stichting verstrekt de tienermoeder een bijdrage voor de kosten van een wasmachine en koelkast.

Een echtpaar staat onder curatele vanwege ernstige schulden. De vrouw heeft door blaaskanker veel gewicht verloren en heeft daardoor geen passende kleding meer.
De Van Heumen – de Sitter Stichting verstrekt de vrouw een bijdrage voor de aanschaf van kleding.

Een 10-jarige jongen is door een ongeval meervoudig gehandicapt. Hij is volledig zuurstofafhankelijk en heeft dag en nacht zorg nodig. Deze zorg nemen de ouders volledig op zich. Ze ontvangen hiervoor een persoonsgebonden budget (PGB). De jongen kan het beste vervoerd worden met een aangepaste bus. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente kan voorzien in de kosten die gemaakt moeten worden om de bus aan te passen aan de behoeften van de jongen. De ouders kunnen slechts een klein bedrag vrijmaken voor de betaling van de bus.
De van Heumen – de Sitter Stichting verstrekt de ouders een bijdrage voor de aanschaf van de bus, onder voorwaarde dat er binnen acht maanden voldoende geld is om de bus aan te schaffen. Hiervoor kunnen andere fondsen worden aangeschreven.