Bestuur

  Jaar van toetreding
de heer R.W.C. de Sitter (voorzitter) 2013
de heer F.A. van Es (commissaris) 1993
de heer A. Schreuders 2004
de heer K.F. Leenhouts 2011
mevrouw M.J. Rietveld 2015